Image Description

Recap năm 2022...

Cuộc sống, kinh doanh, sự nghiệp càng khó khăn thì là dấu hiệu sắp tới hứa hẹn nhiều thay đổi, nhiều

Image Description

Hãy nỗ lực luôn phần của những người không thể

Hôm nay mới thật sự hiểu thế nào là trân trọng món quà của cuộc sống. Bài viết này là để tri ân cô b

Image Description

Throwback chuyến business trip đầu tiên (2019) 3 năm một hành trình.

Tháng này là tháng kỷ niệm kinh doanh của mình. Trong hình là những người ân sư tạo cơ hội cho mình